14 June, 2011

“ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္အတြက္ အမ်ိဳးသမီးေတြလည္း လက္နက္ကိုင္ တိုက္ပြဲ၀င္ရမယ္” တဲ့

“ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္အတြက္ အမ်ိဳးသမီးေတြလည္း လက္နက္ကိုင္ တိုက္ပြဲ၀င္ရမယ္” ဆိုတဲ့ တိုက္ခိုက္ရန္ အသင့္ျဖစ္ေနတဲ့ ေကအိုင္ေအ အမ်ိဳးသမီးစစ္သည္။ “စစ္ဆိုတာ.. တိုက္ပြဲတခုၿပီးရင္ ၿပီးဆံုးသြားႏိုင္တယ္၊ ဒါေပမဲ့ ေတာ္လွန္ေရးဆိုတာ.. မကုန္ဆံုးဘူး” ဆိုတဲ့ ကခ်င္သင္းအုပ္ဆရာ။ “စိတ္ထဲမွာေတာ့ အဆင့္သင့္ပဲ၊ လမ္းမေလွ်ာက္ႏိုင္ေတာ့ ရင္ေတာင္၊ အဘြားအိုျဖစ္သြားလို႔ လွဳပ္ရွားလို႔ မရေတာ့ရင္ေတာင္ ေအာ္ဟစ္ အားေပး ေနမယ္” လို႔ေျပာတဲ့ ေကအိုင္ေအ တပ္သားမိခင္။

No comments: