14 June, 2011

ကိုဇာဂနာလို.. အႏုပညာရွင္မ်ိဳး..ျဖစ္ခ်င္တဲ့.. မင္းသမီး

“..ကိုဇာဂနာလို အႏုပညာရွင္မ်ိဳးျဖစ္ခ်င္တဲ့.. အိမ္ကိုလြမ္းေနတဲ့.. အိမ္လြမ္းေနသူအားလံုးကို နားလည္ ကိုယ္ခ်င္းစာနာတဲ့.. ျမန္မာျပည္မွာ ကိုယ့္အိမ္ရွိတယ္ ကိုယ့္အိမ္ကိုေတာ့ ကိုယ္ျပန္မယ္ ဆိုတဲ့ အေတြးအၿမဲေတြးထားတဲ့.. မိမိတတ္ကၽြမ္းတဲ့ အႏုပညာနဲ႔ တိုင္းျပည္ကို အလုပ္အေကၽြးျပဳရန္ အသင့္ရွိတဲ့.. ယဥ္ေက်းမွဳ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းဆင္း.. ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ အႏုပညာရွင္ ေဒၚျမစပယ္ငံု..”

No comments: