03 October, 2007

ကဲ.....ဘယ္လမ္းေၾကာင္းကို ေရြးခ်ယ္ၾကမလဲ!

ေကာင္းကင္တစ္ခုလံုး မီးဟုန္းဟုန္းေတာက္ေနမွေတာ့ ပ်ိဳးပင္ေတြကို ဘယ္လိုက်ဲေတာ့မလဲ

အာဏာရွင္စနစ္ကေန ဒီမိုကေရစီစနစ္ဆီကိုအသြင္ကူးေျပာင္းရာမွာ အသံုးျပဳရမဲ့ လမ္းေၾကာင္း ေတြရွိပါတယ္။ အဓိကအားျဖင့္ေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၿပီး အသြင္ကူးေျပာင္းမလား၊ အၿပီးတိုင္တိုက္ထုတ္ ဖယ္ရွား ၿပီးအသြင္ကူးေျပာင္းမလားဆိုတာေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒီနည္နာႏွစ္မ်ိဳးထဲက တစ္ခုခုကိုအရင္းခံၿပီး အသြင္ကူးေျပာင္းေအာင္ တြန္းပို႔ေစ့ေစာ္တဲ့ အရင္းခံ အခ်က္ေတြ ကေတာ့့့မတူၾကပါဘူး။ ကမၻာ့သမိုင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားမွာ အာဏာရွင္ႏိုင္ငံေတြကေန အသြင္ကူးေျပာင္းတဲ့အခါ ဒီလမ္းႏွစ္သြယ္ထဲက တစ္ခုခုကိုျဖတ္သန္းၿပီး သြားၾကရပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အသြင္ကူးေျပာင္းဖို႔အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အတိုက္အခံေတြအပါအ၀င္ ႏိုင္င္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းကေျပာေနတာက ပထမနည္းလမ္း ျဖစ္တဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြး အေျဖရွာေရးပါ။ အထိအခိုက္အက်အဆံုးနဲၿပီး၊ နတ္လူသာဓုေခၚႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္းပါပဲ၊ သို႔ေသာ္ ဘယ္အာဏာရွင္မွ မတရားသျဖင့္သိမ္းပိုက္ထားတဲ့အာဏာကို လြယ္လြယ္နဲ႔ ျပန္္ေပးရိုး မရွိပါဘူး၊ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ အာဏာရွင္ေတြကို မျဖစ္မေနေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး စားပြဲေပၚ ေရာက္ေအာင္ လူထုအင္အားနဲ႔ ဖိအားေပး လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကရပါတယ္။ အာဏာရွင္ ေတြအေၾကာက္ဆံုးကလည္း လူထုပဲျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူလူထုကိုဖိႏွိပ္၊ ဂုတ္ေသြး စုတ္၊ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်၊ သတ္ျဖတ္တဲ့ အာဏာရွင္ေတြကို ဘယ္သူကမွေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးေရး လုပ္ခ်င္ မွာမဟုတ္ပါဘူး။

ဒါေပမဲ့တိုက္ပြဲအရွိန္အဟုန္အႀကီးအက်ယ္ကိုၾကည့္ၿပီး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးလား၊ အၿပီးတိုင္ဖယ္ ရွားေရးလား ေခါင္းေဆာင္ေတြက ဆံုးျဖတ္ၾကရပါတယ္။ စိတ္ထားေပ်ာင္းၿပီး လူထုဆႏၵ ေတြကိုလိုက္ေလ်ာေပးတဲ့ အာဏာရွင္ေတြလည္း ရွိတတ္ပါတယ္၊ ေတာင္အာဖရိက ႏိုင္ငံကလူျဖဴအစိုးရ သမတ ဒီကလပ္ ကသေဘာထားေျပာင္းၿပီး၊ မန္ဒဲလားတို႔နဲ႔ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး စားပြဲ၀ိုင္းေပၚတက္ခဲ့ပါတယ္။ ေတာင္အာဖရိက ႏိုင္ငံေရးပညာရွင္ေတြက ဒီကလပ္အေနနဲ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမူမလုပ္ပဲ ေနာက္ႏွစ္ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား အာဏာကိုဆက္လက္ခ်ဳပ္ကိုင္ ထားလို႔ရေသးတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ႏိုဘယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မတီက မန္ဒဲလားနဲ႔ ဒီကလပ္ကို ႏိုဘယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆု ပူးတြဲေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။ ေပးဆပ္မူေတြရွိခဲ့ေပမဲ့ ေနာက္ဆံုးမွာ ေတာ့ အာဖရိကျပည္သူေတြလိုခ်င္တဲ့ အရာေတြကိုရရွိခဲ့ပါတယ္။ နတ္လူသာဓုေခၚရတဲ့ကိစၰပါပဲ။

ျပည္ပေရာက္ အတိုက္ အခံေတြဟာ ”၈၈” အေရးေတာ္ပံုႀကီးအၿပီးနယ္စပ္ကိုေရာက္ရွိ လာၿပီးကေန၊ ဒီကေန႔အခ်ိန္အထိ စစ္အာဏာရွင္ျဖဳတ္ခ်ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ၾကရာမွာ ေတာ္လွန္ေရးအတက္္အက်၊ ကဘာ့့ေရစီးေၾကာင္း အေျခအေနေတြေပၚမူတည္ၿပီး၊ တိုက္ပြဲ၀င္တဲ့ ပံုစံေတြ အေျပာင္းအလဲေတြရွိခဲ့တယ္၊ အေျပာင္းအလဲေတြ လုပ္ခဲ့တယ္။ အေစာပိုင္းႏွစ္ေတြက လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး”၊ ေနာက္ပိုင္းႏွစ္ေတြ မာနယ္ပေလာက်အၿပီး မွာအမ်ားစုက ႏိုင္ငံတကာ ေလာ္ဘီ”၊ နဲ႔ အခုမၾကာေသးခင္ကာလေတြမွာေတာ့၊ ျပည့္အင္အားသည္ျပည္တြင္း မွာသာရွိသည္၊ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအတြက္ျပည္သူသည္သာ အခရာ ဆိုတဲ့ ယံုၾကည္ခ်က္ ေတြကို အမ်ားစုကလက္ခံလာၾကပါတယ္။

လူထုအားနဲ႔အသြင္ကူးေျပာင္းေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚ တြန္းတင္ၾကမယ္ေပါ့။ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး ေရးဆိုတဲ့ အာဂ်င္နာကိုေဆြးေႏြးတိုင္းမွာေတာ့ သေဘာထားေတြအမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားခဲ့တယ္၊ အျငင္း အခုန္ေတြရွိခဲ့တယ္။ တခ်ိဳ႔ကႏွစ္ပြင့္ဆိုင္၊ တစ္ခ်ိဳ႔က သံုးပြင့္ဆိုင္။ ႏိုင္ငံတကာဆမ္ရွင္ ရက္လား၊ ႏိုးလား အျငင္း အခုန္ေတြကလည္း ဒီကေန႔အထိ အသံမစဲေသးဘူး။

စည္းေ၀းပြဲေတြမွာ က်ေနာ္တို႔ေျပာခဲ့ၾကတာက ဗမာျပည္မွာ လူထုငတ္ေနၿပီ၊ အေျခအေနက ရင့္မွည့္ေနၿပီ၊ အေျပာင္းအလဲနဲ႔အသြင္ကူးေျပာင္းဖို႔ ”မီးပြား” ေလးပဲလိုေတာ့တယ္၊ မီးပြားေလး စျဖစ္တာနဲ႔ ပြဲၿပီးပဲ….စတာေတြျဖစ္တယ္။ အဲဒီစဥ္းစားခ်က္ေတြ၊ သံုးသပ္ခ်က္ေတြက ဘယ္အတိုင္းအတာအထိမွန္သလဲ။

ဒဏ္ရာအနာတရေတြကို ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီးရင္…အလွတရားေတြေရာက္လာရမွာကေတာ့အမွန္ေပါ့

မီးပြားမကေတာ့ဘူး၊ အခုဗမာျပည္မွာ မီးေတြေလာင္ေနၿပီ၊ ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္ေတြမွာ ဗမာျပည္မွာဘာ ေတြျဖစ္ခဲ့သလဲ၊ ျပန္ေျပာင္းေျပာျပခ်င္စရာေတြမဟုတ္ေပမဲ့၊ ရွိသမွ် သတိၱေတြဆြဲထုတ္ၿပီး ျဖစ္ရပ္တခ်ိဳ႔ကို ျပန္ေျပာျပရမယ္ ဆိုရင္…….၊ ရန္ကုန္လမ္းေတြေပၚမွာ ဘုန္းဘုန္းေတြဒူးေကြး ထိုင္ခ်၊ လူသတ္လက္နက္ေတြကိုင္ထားတဲ့ မိစၦာ လူသတ္ေကာင္ေတြကို က်ံဳ႔က်ံဳ႔ေလးေတြ ကုန္းဦးခ်ေနၾကတယ္။ ဦးကုန္းခ်ေနတဲ့ သက္ေတာ္ ရွစ္ဆယ္ေက်ာ္အရြယ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး တစ္ပါးကို စစ္ေခြးေတြက ေခါင္းကို ေျခနဲ႔ကန္တယ္၊ တက္နင္းတယ္။ သာသနာ့ အလံကိုရိုက္ခ်ိဳး တယ္၊ ညမထြက္ရအမိန္႔ထုတ္ထားတယ္၊ ဒါေပမဲ့ လူသတ္ေကာင္ေတြဟာ ညစဥ္ရက္ဆက္ ဘုန္ႀကီးေက်ာင္းေတြကို လက္နက္အျပည့္အစံုနဲ႔ ၀င္ေရာက္စီးနင္း သိမ္းပိုက္တယ္၊ ဘုန္းေတာ္ ႀကီးေတြကို လူမဆန္စြာ ရိုက္ႏွက္ကန္ေက်ာက္တယ္၊ ကားနားေရာက္ေအာင္ ဒူးေထာက္လမ္း ေလွ်ာက္ခိုင္းၿပီး၊ ကားေပၚကို ပစ္တင္တယ္္၊ ဘုရားဆင္းတုေတာ္ေတြအပါအ၀င္ ေက်ာင္းေပၚမွာ ရွိတဲ့ပစည္းေတြကိုဖ်က္ဆီးတယ္၊ အဖိုးတန္ပစည္းေတြကိုယူသြားတယ္။ လာေရာက္ကယ္တင္တဲ့ ရပ္ကြက္ထဲ ကျပည္သူေတြကို ေသနတ္နဲ႔ပစ္သတ္တယ္၊ ဘုန္းႀကီးေတြကို ဖမ္းေခၚ သြားတယ္၊ တခ်ိဳ႔ကို သတ္ပစ္တယ္၊ ဖြားသီလွေတြအပါအ၀င္ တခ်ိဳ႔ကို ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားတယ္၊ ညပိုင္းမွာ အျပင္ေခၚ ထုတ္ရိုက္ႏွက္တယ္၊ အဓလူ၀တ္လဲပစ္တယ္၊ ျပန္လမ္းမရွိတဲ့ ရဲဘက္စမ္းကို ပို႔ဖို႔ႀကံေနတယ္၊ အဲဒီအထဲမွာ သက္ေတာ္(၆၀-၈၀) ၾကားမွာရွိ တဲ့ဘုန္းေတာ္ႀကီးအပါးငါးဆယ္ေက်ာ္ပါတယ္။ သူတို႔ဟာအဓမလူ၀တ္လဲခံရတံုး ကမ်က္ရည္ေတြ တေပါက္ ေပါက္က်တယ္။
အမွန္တရားက က်ေနာ္တို႔ကို ဘယ္ေလာက္အထိ သစာရွိမွာလဲ၊ အလွတရားေတြ မေရာက္ခင္ ေၾကကြဲဖြယ္ရာ ေတြက အေထာင္အေသာင္း။

ဟုတ္္တယ္……..ဘယ္ေတာ့မွ ျပန္ေျပာင္းတသေနစရာမေကာင္းတဲ့ ထိတ္လန္႔ေၾကာက္မက္ ဖြယ္ရာျဖစ္ရပ္ ဆိုးေတြ က်ေနာ္တို႔ေျမေပၚမွာ ျဖစ္ခဲ့ရၿပီ။ ဒီကေန႔က်ေနာ္တို႔တေတြဟာ စက္ဆုပ္ ရြံရွာဖြယ္၊ နာၾကည္း ခံျပင္းဖြယ္၊ ေၾကကြဲဖြယ္ သမိုင္းေန႔ရက္ေတြကို မထင္မွတ္ထားပဲ ျဖတ္သန္း ေနခဲ့ၾကရၿပီ။

တခ်ိဳ႔ပန္းပြင့္ေတြကိုေျခြခ်လို႔ရခ်င္ရမယ္၊ ဒါေပမဲ့…ေႏြဦးကိုဘယ္သူကတားႏိုင္မွာလဲ

ဘုန္းဘုန္းတို႔ သပိတ္ေခၚအၿပီး၊ တိုက္ပြဲေတြမစခင္ စက္တင္ဘာလ (၂၄) ရက္ေန႔ ဘီဘီစီ မနက္ပိုင္း အင္တာဗ်ဴးမွာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံေရာက္ သင့္ဘ၀မဂဇင္းအယ္ဒီတာေဟာင္း ကိုတင္ေမာင္သန္းမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ဦးေဆာင္ေသာ ကံေဆာင္သပိတ္တိုက္ပြဲ အလားအလာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဘီဘီစီအေမးကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေျဖၾကားခဲ့သည္။

၁။ ရဟန္းသံဃာမ်ားမွ စစ္တပ္ကို ရန္သူဟုသံုးႏံူးျခင္းကို မိမိအေနျဖင့္မႀကိဳက္ပါ၊
၂။ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ဒီမိုကေရစီဟုေျပာ ေနေသာ္လည္း၊ ပိုမိုတိက်ေသာအေသးစိတ္အခ်က္မ်ားကို မေျပာႏိုင္ပါသျဖင့္ စစ္တပ္မွမည္သို႔ယံုၾကည္ရမွာလဲ၊
၃။ စစ္တပ္အတြင္း ေခါင္းေဆာင္ေပါင္းအေျပာင္းအလဲ မျဖစ္မခ်င္းဒီမိုကေရစီမရႏိုင္ပါ၊
၄။ စစ္တပ္က အၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္နင္းလိမ့္မည္ျဖစ္သည္၊
၅။ ယေန႔ဆင္ႏႊဲလွ်က္ရွိေသာ ရဟန္းသံဃာမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ျပည္သူလူထုႀကီး၏ တိုက္ပြဲဟာ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲခံမႈႏွင့္အတူ အဆံုးသတ္လိမ့္မည္။

ကိုတင္ေမာင္သန္း ႀကိဳတင္နိမိတ္ဖတ္ ထားတာကေတာ့ အထက္ပါအတိုင္းပါပဲ၊ ကဘာႀကီလံုးသလားျပား သလားဆိုတာကို ဓါးမိုးၿပီး အေမးခံရတဲ့ကိစမဟုတ္ပါဘူး၊ သို႔ေသာ္သူကေတာ့သူ႔အျမင္ကို အထက္ပါ အတုိင္းရဲ၀ံ့စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္၊ ျမန္မာျပည္ မွာရွိတဲ့ ျပည္သူလူထု ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ေလာက္ သူ႔ အင္တာ ဗ်ဴးကို နားေထာင္ခြင့္ ရလိုက္သလဲေတာ့ က်ေနာ္မသိပါဖူး။ သူေျပာသလိုဆိုရင္ စစ္တပ္မကြဲေသး သေရြ႔ က်ေနာ္တို႔တစ္ေတြ စစ္တပ္ရဲ႔ အခိုင္းေစခံ၊ စစ္ကၽြန္ဘ၀က တစ္သက္လံုးလြတ္ေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူးေပါ့။ အားလံုးက လူထုတိုက္ပြဲကို တြန္းတင္ေနခ်ိန္မွာ၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အျပည့္နဲ႔ အသက္ေတြ အစေတးခံၿပီး၊ တိုက္ပြဲ
၀င္ဖို႔ အားယူေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ၊ သူမို႔ေျပာရက္တယ္ဗ်ာ၊ က်ေနာ္ကေတာ့ သံဃာေတာ္ ေတြကိုေရာ လူထုကိုပါ ေစာ္ကားလိုက္တယ္လို႔ ခံစားရတယ္။

သူ႔လိုပဲ တတ္ေယာင္ကား၀င္လုပ္တဲ့ တရုတ္ျပည္ အေျခစိုက္ စစ္ဘက္ေရးရာကၽြမ္းက်င္ သူလို႔ဆိုတဲ့ ကိုေအာင္ ေက်ာ္ေဇာဆိုသူ ရွိေသးတယ္၊ တရုတ္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔အဲဒီရက္ေတြက ေပါက္ကရ သူ႔အထင္ေတြ ေလွ်ာက္ေျပာၿပီး၊ လူထုကိုစိတ္ဓါတ္က်ေအာင္၊ အားငယ္ေအာင္ ေျပာခဲ့တယ္၊ ဗမာစစ္တပ္အေျခအေနကို သန္းေရြက သူနဲ႔ေတြ႔ၿပီးေတာ့ပဲ ေျပာခဲ့သလို၊ တရုတ္အေျခအေနကို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ၀မ္က်ားေပါင္နဲ႔ ေတြ႔ၿပီး ေတာ့ပဲ ေျပာလိုက္သလို၊ အတိအက်ေတြကို ေလွ်ာက္ေျပာခဲ့တာ။ အဲဒီေနာက္မွာ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္လံုးကို အသံလႊင့္ ဌာနေတြက ေမးခြန္းေတြထပ္ၿပီး မေမးေတာ့လို႔ ေတာ္ေသးတယ္လို႔ က်ေနာ္ကစဥ္း စားေနတာ။

က်ေနာ္တို႔ေတြဟာဒီကေန႔ ပညာရွင္ေရြးခ်ယ္ပြဲ က်င္းပေနတာမဟုတ္ဘူး၊ လူထုတိုက္ပြဲနဲ႔ လြတ္လပ္ေရး ရေအာင္ခ်ီတက္ေနတာ၊ ဒီအခ်ိန္မွာ အဲဒီအျမင္မ်ိဳးေတြထုတ္ျပသူ၊ လူထုကို စိတ္ဓါတ္က်ေအာင္၊ ေတြေ၀ေအာင္လုပ္သူအားလံုးဟာ လူထုကိုမ်က္ကြယ္ျပဳသူ၊ လူထုကို အထင္ေသးသူေတြလို႔က်ေနာ္က ျမင္တယ္။ စစ္တပ္ဟာအေစာပိုင္းမွာ ဆႏျပပြဲေတြကို ႀကိတ္ၿပီးရွင္း ေနခဲ့ေသးတယ္၊ တရုတ္နဲ႔ရုရွတို႔က ယခင္ရပ္တည္ခ်က္အတုိင္း ျမန္မာျပည္ အေရးဟာ ႏိုင္ငံ တကာနဲ႔ ေဒသတြင္းတည္ၿငိမ္ေရးကို မထိခိုက္ႏိုင္ပါဘူး ဘာညာ ေျပာဆိုအၿပီး၊ လူသတ္ ခြင့္လိုင္စင္ရသြား သလိုျဖစ္ၿပီးေတာ့မွ သန္းေရႊဟာ စိတ္ထင္ တုိင္း မီးကုန္ယမ္းကုန္ ႀကဲခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္မွ ဆႏၵျပပြဲ ေတြကိုအျပတ္ေျခမူန္း ေတာ့တာ၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေတြကို၀င္စီးခဲ့တာ။ တရုတ္နဲ႔ရုရွ အာဏာ ပိုင္ေတြမွာလည္း စက္တင္ဘာလရန္ကုန္ လူသတ္ပြဲေတြမွာ တာ၀န္ရွိတယ္လို႔ က်ေနာ္က ေျပာခ်င္တယ္။
ကဲ….က်ေနာ့္မွာလည္း ရန္ေတြမ်ားသြားၿပီ၊ မခံရပ္ႏိုင္လြန္းလို႔သာ ရင္ထဲမွာအၾကိတ္ အခဲျဖစ္ေနတာေတြ ထုတ္ေျပာလိုက္မိတာပါ။ ဒီအခ်ိန္မွာ အားလံုးဟာညီ ညြတ္ရမယ္ဆို တာက်ေနာ္သိပါတယ္။

အလံုးစံုပ်က္သုဥ္းေရးလား၊ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးလား

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အထက္ပါအတုိင္း ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ပါတယ္။ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး အေျဖရွာၾကဖို႔ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာေစာင့္ေနခဲ့ၾကတယ္။ ဒီကေန႔အထိ ႏိုင္ငံတကာရဲ႔သေဘာထား က အဲဒီလမ္းေၾကာင္းေပၚကေန မေသြ ဖည္ေသးပါဘူး။ ဒီကေန႔အထိ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးဖို႔ စစ္တပ္ကို တိုက္တြန္းေနၾကဆဲပါ။

က်ေနာ္တို႔ လူမ်ိဳးေတြဟာ လြယ္လြယ္နဲ႔ သီးခံခြင့္လြတ္ တတ္ၾကပါတယ္။ စစ္တပ္ကမိုးေပၚ ေထာင္မပစ္ဘူးလို႔ ေျပာခဲ့တဲ့ေန၀င္းကိုေတာင္…..သူထြက္မယ္လုပ္ေတာ့ အဖိုးအိုအဖြားအို တခ်ိဳ႔ငိုခဲ့ၾကေသးတာပဲ။ သို႔ေသာ္…..
ဒီကေန႔စစ္အုပ္စုရဲ႔ ယုတ္မာရိုင္းစိုင္းမူေတြက ကမ္းကုန္တယ္၊ သူတို႔ဟာ လူလိုစဥ္းစားႏိုင္တဲ့ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ မရွိဖူး၊ ပညာမဲ့တယ္၊ စစ္တပ္ဟာ ကေလကေခ်ေတြနဲ႔ စုဖြဲ႔ထားတယ္၊ သန္းေရြနဲ႔ သူ႔မိသားစု အာဏာကိုကာ ကြယ္တယ္။ ဘာသာ၊ သာသနာနဲ႔လူမ်ိဳးကို ပ်က္ေအာင္လုပ္တယ္။ ဆိုေတာ့…… လူထုႀကီးက ခြင့္လြတ္ ပါ့မလား။ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးကို လက္ခံပါ့မလား။ လက္ေတြ႔မွာလည္း ဒီလိုဟိရိၾသတပ ကင္းတဲ့ေကာင္ေတြက လစ္ရင္လစ္သလို ျပည္သူ႔ အာဏာကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနမွာပဲ၊ ဆိုေတာ့ အေကာင္းဆံုးကေတာ့အျပတ္ရွင္းေရးပါ။

ဘာသာ၊ သာသနာ၊ လူမ်ိဳးရဲ႔ဂုဏ္သိကာ အတြက္ ေပးဆပ္သူေတြက ေပးဆပ္သြားခဲ့ၿပီ၊ က်န္တဲ့လူေတြ ဘာဆက္လုပ္ၾကမွာလဲ၊ လူတစ္ေယာက္ရဲ႔ တန္းဖိုးဆိုတာက အဓိပါယ္ ရွိရွိရွင္သန္ျခင္းျဖစ္သလို၊ အဓိပါယ္ ရွိရွိေသဆံုးျခင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္၊ အဓိပါယ္မဲ့ရွင္သန္ေန ရတာထက္၊ အဓိပါယ္ရွိရွိ ေသဆံုးသြားတာကပိုေကာင္းမလား.......

ေသခ်ာတာကေတာ့ တိုင္းျပည္တစ္ခုရဲ႔ကံၾကမာကို ေျပာင္းလဲႏိုင္စြမ္းရွိသူဟာ အာဏာရွင္ေတြ မဟုတ္ပါဘူး၊ ျပည္သူလူထုႀကီးသာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါမွမဟုတ္ရင္ေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာခဲ့သလို စစ္တပ္ဦးေဆာင္မူေအာက္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အလံုးစံုပ်က္သုဥ္းေရးဆီကို ဦးတည္ေနတယ္၊ အေျပာင္းအလဲမရွိဒီအတိုင္း ဆက္သြားၾကရင္ျဖင့္ အဲဒီ အေျခအေနေတြကို မၾကာခင္ က်ေနာ္တို႔ေတြ႔ရွိ ရင္ဆိုင္ၾကရေတာ့မွာ ေျမႀကီးလက္ခတ္မလြဲပါဘူး။
(ေတာင္းပန္ပါသည္၊ ေဇာ္ဂ်ီ၀မ္းေဖာင့္ကိုအခုမွ စတင္သံုးစြဲျခင္းျဖစ္ပါသည္၊ တခ်ိဳ႔စာလံုးမ်ားရွာမေတြ႔ပါသျဖင့္ သတ္ပံုအမွားမ်ားစြာပါသြားပါသည္။)
ၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္
၃ ရက္၊ ေအာက္တိုဘာ၊ ၂၀၀၇။

No comments: