13 October, 2007

ထိပ္တိုက္ေတြ႔ၾကၿပီလား…..

ထိပ္တိုက္ေတြ႔ၾကၿပီလား…..

ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီက သံုးပတ္အတြင္းမွာ ျမန္မာျပည္အေရးကို သံုးႀကိမ္ ေတြ႔ဆံု ခဲ့ၿပီးေနာက္ေအာက္ တိုဘာလ(၁၁)ရက္ေန႔မွာ ေၾကာျငာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ ေၾကျငာခ်က္ထဲမွာအဓိကက်တဲ့အခ်က္ ေတြအေနနဲ႔ …


၁။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပျပည္သူမ်ားအား စစ္အစိုးရမွ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲမူကို ျပင္းထန္စြာ ရူတ္ခ် သည္၊

၂။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို အျမန္ဆံုးျပန္လႊတ္ေပးေရးသည္ အေရးႀကီးသည္၊

၃။ စစ္မွန္ေသာေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး ေပၚေပါက္လာရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာျပင္ဆင္မူမ်ားျပဳ လုပ္ရန္ ျမန္မာစစ္ အစိုးရအေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ဖိအားေပးလိုက္သည္၊

၄။ ျမန္မာျပည္၏အနာဂတ္သည္ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားတို႔၏ လက္၀ယ္တြင္သာ တည္ရွိ သည္။

၅။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ အရာရွိတဦးခန္႔ထားျခင္းကိုႀကိဳဆို သည္၊ သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႔က်ေသာေနာက္ဆက္တြဲ ေဆာင္ရြက္မူမ်ားျပဳလုပ္ရန္ တိုက္တြန္း လိုက္သည္။

၆။ ျမန္မာျပည္တြင္ ထိေရာက္၍ စစ္မွန္ေသာ ရလာဒ္မ်ားထြက္ေပၚလာရန္အတြက္ ဂမ္ဘာရီ၏ အေစာဆံုး ခရီးစဥ္သည္ အေရးတႀကီးလိုအပ္သည္၊

စသည့္အခ်က္မ်ားပါ၀င္သည္။


လံုၿခံဳေရးေကာင္စီဥကၠဌ၏ ေၾကျငာခ်က္ကို အၿမဲတမ္းအဖြင့္၀င္ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာအေမရိကန္၊ အဂၤလန္ႏွင့္ ျပင္သစ္တို႔မွျပင္ဆင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ အၿမဲတမ္းအဖြဲ႔၀င္တရုတ္ႏွင့္ရုရွတို႔မွ စကားလံုး ျပင္ဆင္မူ အနည္းငယ္လုပ္ၿပီး ေနာက္၊ အဖြဲ႔၀င္ (၁၅) ႏိုင္ငံမွ တညီတညြတ္တည္း သေဘာတူ ညီမူႏွင့္ ထုတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ တရုတ္ႏွင့္ရုရွတို႔ မွစစ္ေရးအရအေရးယူမူမ်ား၊ ပိတ္ဆို႔အေရး ယူမူမ်ားကို မလုပ္ရန္ျငင္းဆန္ေနေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္မွန္ေသာ အမ်ိဳးသားျပန္ လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး ျဖစ္ေပၚလာရန္ အဆိုျပဳခ်က္ကိုေတာ့ မျငင္းဆန္ ႏိုင္ခဲ့ၾကပါ။


ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီးမွလည္း ထိေရာက္ေသာတိုးတက္မူမ်ားမရွိလွ်င္ ေနာက္ႏွစ္ပတ္ ၾကာလွ်င္ျမန္မာျပည္အေရးအား လံုၿခံဳေရးေကာင္စီတြင္ ထပ္မံေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

လံုၿခံဳေရးေကာင္စီဥကၠဌ၏ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ကို စင္ကာပူ၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမ်ားက ေထာက္ခံလိုက္ၿပီး၊ ၿဗိတိန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနကလည္း ေထာက္ခံႀကိဳဆိုခဲ့သည္။


ဂမ္ဘာရီအေနျဖင့္လာမည့္တနဂၤလာေန႔တြင္ ထုိင္းႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ထိုင္းႏိုင္ငံျခား ေရး၀န္ႀကီး၊ ထုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဆူရာယြတ္ခ်ဴလာႏြတ္တို႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ အိႏၵိယ၊ တရုတ္ႏွင့္ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္ၿပီး ျမန္မာအေရး ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ျမန္မာျပည္ကို စတုတၱအႀကိမ္ေျမာက္သြားေရာက္ရန္ျပင္ဆင္မည္။


ထိုအေျခအေနမ်ားေအာက္တြင္ စစ္အစိုးရတီဗြီမွ ေအာက္တိုဘာလ (၁၂) ရက္ေန႔ညပိုင္းတြင္ စစ္အစိုးရ ဥပေဒ (၃/၂၀၀၇) ကိုေၾကျငာသြားခဲ့သည္။ ေၾကျငာခ်က္တြင္..

- ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရသည္ ႏုိင္ငံ့တာ၀န္ကုိ မလႊဲမေရွာင္သာ ရယူလုိက္ရသည့္ေနာက္ ျပည္သူ၏ ဆႏၵႏွင့္အညီ ေခတ္မီဖြ႔ံျဖဳိးတုိးတက္ေသာ စည္းကမ္းျပည့္၀သည့္ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံ ေတာ္တည္ ေဆာက္ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ ေရွ႔ဆက္သြားမည့္ မူ၀ါဒလမ္းစဥ္ (၇)ရပ္ကုိခ်မွတ္ အေကာင္ အထည္ ေဖၚလွ်က္ရွိရာ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ အာစီယံႏုိင္ငံမ်ားအပါအ၀င္ ကမာၻ႔ႏုိင္ငံမ်ားက ေထာက္ခံၾကိဳဆုိလ်က္ရွိၾကပါသည္။

- ႏုိင္ငံေတာ္ ေရွ႔ဆက္သြားမည့္မူ၀ါဒလမ္းစဥ္(၇)ရပ္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖၚလ်က္ရွိရာပထမ အဆင့္ျဖစ္သည့္ အမ်ဳိးသားညီလာခံကုိ ေအာင္ျမင္က်င္းပႏုိင္ခဲ့ျပီးျဖစ္သည့္အျပင္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒေပၚေပါက္ေရးအတြက္ အေျခခံမူႏွင့္အေသးစိတ္အေျခခံသည့္မူမ်ားကုိ ႏုိင္ငံတ၀ွမ္းတုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားက တခဲနက္ေထာက္ခံ ေၾကာင္း ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ျပသလွ်က္ ရွိေနပါသည္။

- သုိ႔ပါ၍ ကုလသမဂၢလုံျခဳံေရးေကာင္စီဥကၠဌ၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ ျပသမႈႏွင့္အညီ္သာျဖစ္သင့္သည္ဟုယူဆပါသည္။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရသည္ ျပည္သူ႔ ဆႏၵ ႏွင့္အညီ ျပည္သူလူထုႏွင့္အတူလက္တြဲကာ ႏုိင္ငံေတာ္ေရွ႔ဆက္သြားမည့္ မူ၀ါဒလမ္းစဥ္(၇)ရပ္အတုိင္း မမွိတ္မသုန္ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါ သည္။


“ႏုိင္ငံ့တာ၀န္ကုိ မလႊဲမေရွာင္သာ ရယူလုိက္ရသည့္ေနာက္တြင္.....”ဆိုပဲ။ မလႊဲမေရွာင္သာ အာဏာကို ယူလိုက္ တာအႏွစ္(၂၀) ျပည့္ေတာ့မယ္ေနာ္။ အာဏာကိုမလႊဲမေရွာင္သာယူၿပီး၊ ျပည္သူ႔ဘဏၭာကို မလႊဲမေရွာင္သာခိုး ခဲ့ရတဲ့သေဘာပဲ။ ဒါထားလိုက္ပါဦး။

ေၾကျငာခ်က္မွာ လမ္းျပေျမပံုအတုိင္းဆက္၍သြားမယ္ဆိုတဲ့ သန္းေရႊရဲ႔ သေဘာထားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖာ္ျပထားတယ္။ သူတို႔လမ္းျပေျမပံုကို အန္အယ္ဒီအပါအ၀င္ အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုေတြက လက္မခံဘူး။ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးကို အာမခံမည္ မဟုတ္ တဲ့၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵႏွင့္ကင္းကြာတဲ့ စစ္အစိုးရ လမ္းျပေျမပံု ကို ဒီမိုကေရစီႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးကို ေလးစားလိုက္နာတဲ့ မည္သူကမွ်လက္ခံႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။


ႏိုင္ငံတကာမ်က္ႏွာစာတြင္အမွန္တရားဘက္မွ အျပတ္အသတ္ အသာစီးရထားသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္လံုၿခံဳ ေရးေကာင္စီ၏ တရား၀င္အာဂ်င္နာထဲသို႔ ေရာက္ရွိေနခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၏ အာဂ်င္နာထဲသို႔ တရား၀င္ပါ၀င္ ရန္ကိစၥမွာလြယ္ကူေသာကိစၥေတာ့မဟုတ္ပါ။ အဖြဲ႔၀င္ (၁၅) ႏိုင္ငံအနက္သံုးပံုႏွစ္ပံု၏ ေထာက္ခံ မဲျဖင့္သာပါ၀င္ ႏိုင္သည္။ ေလာ္ဘီလုပ္ရသည္။ ျမန္မာျပည္ အေရးသည္ပထမတစ္ႀကိမ္တြင္ရံူးနိမ့္ခဲ့ၿပီး၊ ဒုတိယ အႀကိမ္ေျမာက္ ေလာ္ဘီလုပ္အၿပီး ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ကုန္ပိုင္းတြင္မွ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီအာဂ်င္နာထဲသို႔ ပါ၀င္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။


ကုလသမဂၢအဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားအား လံုၿခံဳေရးေကာင္စီမွအေရးယူရာတြင္ အဆင့္သံုးဆင့္ရွိသည္။ ပထမအဆင့္မွာ ေကာင္စီဥကၠဌ၏ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္အား ယခု လက္ရွိလုပ္ထားေသာ အဆင့္ျဖစ္ သည္။ ဒုတိယအဆင့္မွာ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ အခန္း(၆)အရ ဆံုးျဖတ္အေရးယူျခင္းျဖစ္သည္။ ဤအဆင့္မွာ အေရးယူခံရေသာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ မျဖစ္မေန လိုက္နာရမည္ဟု မဆိုလိုေသာ္လည္း၊ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီမွ အလြန္ ေလးနက္စြာတိုက္တြန္းျခင္း ျဖစ္သည္ဟု အဓိပါယ္ရသည္။ ဤအဆင့္ကို ယခုႏွစ္ဇန္န၀ါရီလတြင္ အေမရိကန္ ႏွင့္ ၿဗိတန္ မွျမန္မာျပည္အေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ခ်က္ႏွင့္အဆိုျပဳခဲ့သည္။ တရုတ္ႏွင့္ရုရွမွ ဒါဘယ္ ဗီတို သံုး၍ ပယ္ခ်ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုးအဆင့္မွာ အခန္း (၇) အရအေရးယူျခင္းျဖစ္သည္။ မျဖစ္မေန လိုက္နာရ မည္ဟု အဓိပါယ္ ရသည္။


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ေတြ႔ဆံုမည္ဟုသန္းေရႊကေျပာဆိုၿပီးေနာက္ အားလံုးကေစာင့္ၾကည့္ ေနခ်ိန္တြင္ သန္းေရႊက၄င္း၏သေဘာထားအမွန္ကို ထုတ္ေဖာ္ျပသလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔ဆႏၵအစစ္အမွန္ႏွင့္ ကုလ သမဂၢအဖြဲ႔ႀကီး၏ သေဘာထားမ်ားကို ဆန္႔က်င္၍ ယခင္က အတိုင္း တဖက္သတ္၊ တယူသန္၊ တေဇာက္ကန္း ဆင္ကန္းေတာတိုး ဆက္၍လုပ္မည္ဟု ဖြင့္ေျပာလိုက္ျခင္းပါ။ ထိပ္တိုက္ေတြ႔ၾကၿပီ၊ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီကအက်ဥ္း သားေတြကိုလႊတ္ေပး ဖို႔၊ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးဖို႔၊ ဂမ္ဘာရီအျမန္ဆံုးျပန္သြားဖို႔ ေတာင္းဆိုထားသည္။ ဤေၾက ျငာခ်က္ကို ေအဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ ကီးပေလယာႏိုင္ငံမ်ားမွေထာက္ခံသည္။ ဂ်ပန္ကေထာက္ခံသည္။ စစ္အစိုးရ မွ ဖမ္းဆီးထားသူမ်ားအား ျပန္မလႊတ္ေပးသည့္အျပင္ လူအေျမာက္အမ်ားကို ထပ္၍ ဖမ္းေနသည္။ စစ္အစိုး ရ၏ေနာက္တြင္တရုတ္ရွိသည္၊ တရုတ္ကဘယ္အတိုင္းအတာအထိ ဆက္၍ရပ္တည္ေပးႏိုင္မွာလဲ။ အားၿပိဳင္မူ မ်ား၊ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မူမ်ား ပိုမို ျပင္းထန္လာဖြယ္ ရွိသည္ဟု သံုးသပ္ရပါသည္။


ၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္
၁၃၊ ေအာက္တိုဘာ၊ ၂၀၀၇။

No comments: